Obligatii proprietari


Obligatiile proprietari :

 • sã menţinã în bune condiţii proprietatea individualã, apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, pe propria cheltuialã. Niciun proprietar nu poate încãlca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comunã sau individualã al celorlalţi proprietari din condominiu;
 • sã accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar şi justificat sã se inspecteze, sã se repare ori sã se înlocuiascã elemente din proprietatea comunã, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenţã, când accesul se poate face fãrã preaviz, conform prevederilor din statutul asociaţiei de proprietari;
 • sã contribuie la constituirea mijloacelor bãneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi sã achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
 • sã ia mãsuri, în cadrul asociaţiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termicã, precum şi pentru creşterea performanţei energetice a clãdirii, dupã caz, potrivit prevederilor legale, şi sã achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clãdiri. În clãdirile afectate de seisme, proprietarii au obligaţia de a lua de urgenţã mãsuri pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrãrile de reparaţii, intervenţii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
 • sã repare stricãciunile ori sã plãteascã cheltuielile pentru lucrãrile de reparaţii, dacã ei sau alte persoane care acţioneazã în numele lor au provocat daune oricãrei pãrţi din proprietatea comunã sau unui alt apartament ori spaţiu;
 • la înstrãinarea proprietãţii, sã transmitã toate obligaţiile cãtre dobânditor, inclusiv cele cu privire la sumele de platã cãtre asociaţia de proprietari existente la data tranzacţiei, precum şi orice alte informaţii relevante sau având consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor privitoare la proprietatea care este înstrãinatã;
 • la dobândirea proprietãţii, sã depunã în copie, la asociaţie, actul de proprietate;
 • sã modifice instalaţiile de distribuţie a utilitãţilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai în condiţiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitãţii, în care se aratã efectele modificãrii instalaţiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotãrî asupra efectuãrii modificãrii. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat;
 • nu pot ocupa funcţii în comitetul executiv şi în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, pânã la gradul al 4-lea inclusiv.

Statistici

Vizitatori astazi: 24
Total vizitatori: 196092

Ip: 18.232.179.5


Date contact
Compartiment Asociatii Proprietari
 • Adresa: str. Traian nr. 93, Bloc A4, Galati, Romania
 • Telefon: +40 0236/307789
 • Email: asociatiiproprietari@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: vizualizat

Filename: _blocks/footer.php

Line Number: 196