Esti aici:

10/10/2014

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile

Primaria Galati anunta organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile in zilele de 19.11.2014 (proba scrisa) si 26.11.2014 (proba orala).
nbsp; Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 15.10.2014 - 13.11.2014 la sediul Primariei Galati din Str. Fraternitatii nr. 1 (Centrul de informare a cetateanului), Compartimentul de Relatie cu Asociatiile de Proprietari, in zilele de: Luni: 13:00 - 16:00, Miercuri: 9:00 - 12:00 si Vineri: 10:00 - 12:00.
  Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0236/307789.

  ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ATESTARE IN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE A PERSOANELOR FIZICE

 • Cerere de inscriere (obtinuta de la secretarul comisiei de atestare)
 • Curiculum Vitae
 • Copii dupa actele de stare civila ( certificat de nastere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de casatorie - femei ) - copii + actele in original
 • Diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire 12 clase - copie + original
 • Certificatul de calificare in meseria de administrator sau dovada experientei de minim 3 ani in specialitatea studiilor economice, avizata de inspectoratul teritorial de munca Galati - copie + original
 • Adeverinta de salariat din care sa rezulte vechimea in munca si in specialitatea studiilor - copie + original
 • Certificat de cazier judiciar - original
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie/generalist/specialist, dupa caz, din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru a indeplini functia de administrator imobile - original
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul psihiatru din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru a indeplini functia de administrator de imobile - original
 • Adeverinta de la comitetul executv al asociatiei de proprietari cu privire la indeplinirea garantiilor morale, materiale si profesionale (in cazul in care persoana solicitanta este administrator in functie) - original
 • Certificat de atestare fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul local, din luna in curs depunerii cererii de obtinere a atestatului de administrator imobile - original
 • un dosar cu sina pentru incopciat

  Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 15.10.2014 - 13.11.2014 la sediul Compartimentului de relatie cu asociatiile de proprietari din Str. Fraternitatii nr. 1 (Centrul de Informare a Cetatenilor).
  Proba scrisa va avea loc in data de 19.11.2014, iar proba orala va avea loc in data de 26.11.2014; informatiile cu privire la ora si locul de desfasurare a examenului vor fi afisate ulterior la sediul Compartimentului de relatie cu asociatiile de proprietari.
  Informatii suplimentare puteti obtine la sediul Compartimentului de relatie cu asociatiile de proprietari din Str. Fraternitatii nr. 1 (Centrul de Informare a Cetatenilor), tel. 0236/307789.

  BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
 • Hotararea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
 • Hotararea Consiliului Local nr. 527/11.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati.
 • Hotararea Consiliului Local nr. 128/29.04.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013.
 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicata, modificata si completata cu Legea nr. 40/2011, cu exceptia:
  Titlul I - Capitolul I, Cap. II, Titlul II - Capitolul V (Sectiunea a 5-a, Sectiunea a 7-a), Cap. VII, Cap. IX, Titlul III - Capitolul I ( Sectiunile a 2-a, a 3-a,b si a 4-a), Cap. II , Cap. III, Titlul IV - Capitolul V, Titlul V (tot), Titlul VI (tot), Titlul VII (tot), Titlul VIII (tot), Titlul IX (tot), Titlul X (tot), Titlul XI - Capitolul III, Cap. IV, Cap. V, Titlul XIII.
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata cu O.U.G. nr. 37/2011.
 • Ordinul M.F. nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial, cu exceptia Anexei 1.
 • Ordinul ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.

Statistici

Vizitatori astazi: 35
Total vizitatori: 196243

Ip: 18.232.31.206

Date contact
Compartiment Asociatii Proprietari
 • Adresa: str. Traian nr. 93, Bloc A4, Galati, Romania
 • Telefon: +40 0236/307789
 • Email: asociatiiproprietari@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: vizualizat

Filename: _blocks/footer.php

Line Number: 196