Esti aici:

10/26/2017

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE

DIN MUNICIPIUL GALAŢI CARE DORESC SĂ OBŢINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE ŞI A PERSOANELOR JURIDICE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE ADMINISTRAREA DE IMOBILE

Primăria Galaţi anunţă intenţia de programare a examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile în luna noiembrie 2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236/307789.

Dosarul va cuprinde:

 • 1. CERERE DE ÎNSCRIERE (obţinută de la secretarul comisiei de atestare)
 • 2. CURICULUM VITAE
 • 3. COPII DUPĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ ( certificat de naştere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de căsătorie - femei) – copii + actele în original
 • 4. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 12 CLASE – copie + original
 • 5. CERTIFICATUL DE CALIFICARE ÎN MESERIA DE ADMINISTRATOR – copie + original sau ACTELE DE STUDII UNIVERSITARE IN DOMENIUL ECONOMIC ( MINIM 3 ANI) - copie+ original
 • 6. CARTEA DE MUNCĂ - copie + original sau extras din Revisal – conform cu originalul
 • 7. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR – original
 • 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL DE FAMILIE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE APT DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL PENTRU A ÎNDEPLINI FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR IMOBILE – original
 • 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL PSIHIATRU – original
 • 10. ADEVERINŢĂ DE LA COMITETUL EXECUTV AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA GARANŢIILOR MORALE, MATERIALE ŞI PROFESIONALE (în cazul în care persoana solicitantă este administrator în funcţie) - original
 • 11. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL PRIVIND ACHITAREA OBLIGAŢIILOR FISCALE LA BUGETUL LOCAL, DIN LUNA ÎN CURS DEPUNERII CERERII DE OBŢINERE A ATESTATULUI DE ADMINISTRATOR IMOBILE - original
 • 12. UN DOSAR CU ŞINĂ PENTRU ÎNCOPCIAT

Bibliografia necesară susţinerii examenenului de atestare este conformă cu legislaţia specifică asociaţiior de proprietari:

 • 1. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, modificată şi completată cu Legea nr. 34/2015, Legea nr.277/2015, Legea nr.17/2016.
 • 2. Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
 • 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 527/11.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari din municipiul Galaţi
 • 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 128/29.04.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari din municipiul Galaţi aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013
 • 5. Codul muncii – Legea nr. 53/2003 republicata, modificata si completata cu Legea nr. 40/2011, cu excepţia:
  • Titlul I – Capitolul I, Cap. II;
  • Titlul II – Capitolul V (Sectiunea a 5-a, Sectiunea a 7-a), Cap. VII, Cap. IX;
  • Titlul III- Capitolul I ( Sectiunile a 2-a, a 3-a,b si a 4-a), Cap. II , Cap. III;
  • Titlul IV – Capitolul V;
  • Titlul V (tot)
  • Titlul VI (tot)
  • Titlul VII (tot)
  • Titlul VIII (tot)
  • Titlul IX (tot)
  • Titlul X (tot)
  • Titlul XI – Capitolul III, Cap. IV, Cap. V;
  • Titlul XIII.
 • 6. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, modificata şi completata cu O.U.G. nr. 37/2011.
 • 7. Ordinul M.F.nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu excepţia Anexei 1.
 • 8. Ordinul ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum.

Statistici

Vizitatori astazi: 17
Total vizitatori: 196243

Ip: 18.232.31.206

Date contact
Compartiment Asociatii Proprietari
 • Adresa: str. Traian nr. 93, Bloc A4, Galati, Romania
 • Telefon: +40 0236/307789
 • Email: asociatiiproprietari@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: vizualizat

Filename: _blocks/footer.php

Line Number: 196