Esti aici:

03/13/2017

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile

Primaria Galati anunta organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile si a persoanelor juridice care au ca obiect de activitate administrarea de imobile in zilele de 28.04.2017 (proba scrisa) si 05.05.2017 (interviul).
  Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 03.04.2017 - 25.04.2017 la sediul Primariei Galati din Str. Traian nr. 93, Bl. A4 (Serviciul Spatiu Locativ), Compartiment Asociatii de Proprietari.
  Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0236-307-789.

  DOSARUL PENTRU ATESTARE IN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE A PERSOANELOR FIZICE VA CUPRINDE:

 • Cerere de inscriere (obtinuta de la secretarul comisiei de atestare)
 • Curiculum Vitae
 • Copii dupa actele de stare civila ( certificat de nastere, buletin de identitate/carte de identitate, certificat de casatorie - femei ) - copii + actele in original
 • Certificatul de calificare in meseria de administrator - copie + original sau acte de studii universitare in domeniul economic ( minim 3 ani) - copie + original
 • Cartea de munca - copie + original sau extras din Revisal - conform cu originalul
 • Certificat de cazier judiciar - original
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru a indeplini functia de administrator imobile - original
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul psihiatru - original
 • Adeverinta de la comitetul executv al asociatiei de proprietari cu privire la indeplinirea garantiilor morale, materiale si profesionale (in cazul in care persoana solicitanta este administrator in functie) - original
 • Certificat de atestare fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul local, din luna in curs depunerii cererii de obtinere a atestatului de administrator imobile - original
 • un dosar cu sina pentru incopciat
  

BIBLIOGRAFIA necesara sustinerii examenului de atestare este conforma cu legislatia specifica asociatiilor de proprietari:

 • Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
 • Hotararea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
 • Hotararea Consiliului Local nr. 527/11.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati.
 • Hotararea Consiliului Local nr. 128/29.04.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013.
 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicata, modificata si completata cu Legea nr. 40/2011, cu exceptia:
  Titlul I - Capitolul I, Cap. II, Titlul II - Capitolul V (Sectiunea a 5-a, Sectiunea a 7-a), Cap. VII, Cap. IX, Titlul III - Capitolul I ( Sectiunile a 2-a, a 3-a,b si a 4-a), Cap. II , Cap. III, Titlul IV - Capitolul V, Titlul V (tot), Titlul VI (tot), Titlul VII (tot), Titlul VIII (tot), Titlul IX (tot), Titlul X (tot), Titlul XI - Capitolul III, Cap. IV, Cap. V, Titlul XIII.
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata cu O.U.G. nr. 37/2011.
 • Ordinul M.F. nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial, cu exceptia Anexei 1.
 • Ordinul ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.

Statistici

Vizitatori astazi: 35
Total vizitatori: 196243

Ip: 18.232.31.206

Date contact
Compartiment Asociatii Proprietari
 • Adresa: str. Traian nr. 93, Bloc A4, Galati, Romania
 • Telefon: +40 0236/307789
 • Email: asociatiiproprietari@primariagalati.ro
© 2014. Primăria Municipiului Galaţi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: vizualizat

Filename: _blocks/footer.php

Line Number: 196